Ceník

 

ZÁLOHA     
- pro rezervaci místa nebo permanentky v miniškolce Lumpík činí záloha 2000.- Kč. Záloha se odečítá od ceny permanentky při nástupu dítěte do školky. Storno zálohy: vracíme 50%  (to je 1000.- Kč)


MĚSÍČNÍ  PERMANENTKA   
 - platí po dobu jednoho měsíce, každodenní docházka


  ► CELODENNÍ PERMANENTKA  9.000,- Kč (cca 39 Kč /1hod)   


  ► PŮLDENNÍ PERMANENTKA    5.900,- Kč (cca 49 Kč /1hod)
      (dopolední:  7:30 - 13:00, odpolední: 13:00-18:00) 

 

 PERMANENTKA  PRO VSTUPY    
- platí po dobu dvou měsíců, lze i kombinovat
  10 vstupů celodenních nebo  20 vstupů půldenních 6.400,- Kč (cca 61 Kč /1hod) 
           (viz půldenní měsíční permanentka)  


PERMANENTKA  PRO MINIVSTUPY   
- platí po dobu dvou měsíců, lze i kombinovat
    4 vstupy celodenní nebo 8 vstupů půldenních 3.700,- Kč (cca 88 Kč /1hod) 

 

JEDNORÁZOVÉ  HLÍDÁNÍ    
  ► hodina 100,- Kč
  

 

SLEVA  pro druhého sourozence  je 10% 

V ceně není zahrnuta strava. 
 
Způsob platby 

Platba se hradí vždy před nástupem do miniškolky v hotovosti, nebo bankovním převodem na účet:  186568277/0600 (PERMANENTKY), 2050957002/5500 (STRAVA, KROUŽKY, VÝLETY, JEDNORÁZOVÉ HLÍDÁNÍ). Platbu je možno uhradit po zkušební návštěvě dítěte, která je ZDARMA (max. 4 hodiny). Při zaplacení permanentky doporučujeme přímou rezervaci dnů nebo hodin vámi vybraných. 
   
Opožděné vyzvednutí dítěte 
Při opožděném vyzvednutí dítěte z miniškolky o více než 15 minut po stanovené době, se  hradí za každou započatou hodinu 150,-Kč.

 

Onemocnění dítěte (při každodenní docházce = PERMANENTKA CELODENNÍ nebo PŮLDENNÍ)  
- nutné doložit potvrzením od lékaře. 

 V případě onemocnění dítěte nad 10 pracovních dní bude:
  a) vráceno 50% zaplacené ceny v hotovosti nebo bankovním převodem
  b) převedeno 50% vstupů do dalšího měsíce

 

Nahlášení nepřítomnosti dítěte 
Nepřítomnost dítěte je nutno nahlásit telefonicky, SMS nebo osobně do 22:00 před rezervovaným vstupem.

 (Po 22:00 hodině bude vyškrtnut vstup v permanentce.)

 

Ukončení platnosti permanentky

V případě, že chcete ukončit platnost permanentky, bude vráceno 25% z její ceny a to pouze tehdy, pokud dítě nevyužilo více než 50% vstupů.

 

Přerušení provozu Miniškolky Lumpík z vyšší moci

V případě přerušení provozu Miniškoky Lumpík z důvodu vyšší moci (živelná pohroma, epidemie apod.) si budeme účtovat za každé aktuálně registrované dítě provozní poplatek 2000Kč/měsíc.

 

Ceník je platný od 1. 9. 2020